القراءات و الاحرف السبعه
33 بازدید
ناشر: مرکز المصطفی (ص) العالمی للترجمه و النشر
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-195-358-6
سال نشر: 1392
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی
پژوهشی در مورد اختلاف قرائت و قرای سبعه و تاریخچه مربوط به آن است. در این اثر با توجه به اهمیت و نقش زبان و لغت در انتقال یک فکر و فرهنگ، به بحث در مورد نزول قرآن کریم به زبان عربی پرداخته شده و علل به وجود آمدن اختلاف قرائت بر اساس مقتضیات زمان و ادبیات عرب مورد بحث و بررسی تاریخی قرار گرفته است. نویسنده نخست به اقسام قرائت نزد اهل‌سنت پرداخته و پس از آن خصوصیات قرائت‌های هفت‌گانه را بیان کرده است. آنگاه به بررسی تواتر قرائات سبعه پرداخته و خصوصیات هر یک از این قرائات را بیان نموده است. وی در ادامه به مهمترین از موارد اختلاف قرائت بین قاریان و مفسران از صحابه و تابعین اشاره کرده و تحلیلی از احرف سبعه در اصطلاح علم تفسیر و علوم قرآنی ارایه نموده و دیدگاه برخی از اندیشمندان قرآنی معاصر را در این زمینه منعکس کرده است.