المحکم و المتشابه
33 بازدید
ناشر: مرکز المصطفی (ص) العالمی للترجمه و النشر
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-195-226-8
سال نشر: 1390
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی
بیان دیدگاه‌های مفسرین بزرگ قرآن در مورد مفهوم «محکم و متشابه» و کیفیت علم یافتن به آیات متشابه قرآن کریم است. در این پژوهش ابتدا تعریفی از آیات محکم و متشابه در لغت و اصطلاح قرآنی آن ارایه شده آنگاه مصادیق آیات محکم و متشابه و ویژگی‌های آن‌ها بیان گردیده است. در همین راستا نگارنده دیدگاه‌های مفسرانی از شیعه و اهل‌سنت را در مورد مفهوم و مصداق آیات محکم و متشابه منعکس کرده و دیدگاه‌های تفسیری آنان درباره اینکه مفسر اصلی آیات متشابه چه کسانی هستند را ذکر نموده است. وی در همین زمینه به تفسیر مصادیق راسخون در علم که جزو عالمان به متشابهات قرآنی و تاویل قرآن هستند از منظر مفسران شیعه و اهل‌سنت پرداخته و برخی از آیات متشابه و تفسیر آن‌ها را ذکر نموده است.
آدرس اینترنتی